Skip to main content

Pusat Swa-Akreditasi   |  Universiti Sains Malaysia

Hebahan PSA
Pekeliling MQA
Makluman JKPT
Garis Panduan
Lawatan Audit Akreditasi Program Akademik
Workshops
 • SIJIL PENGIKTIRAFAN PENGEKALAN STATUS SWAAKREDITASI DARI AGENSI KELAYAKAN MALAYSIA(MQA)

  Sukacita dimaklumkan bahawa pihak Universiti Sains Malaysia(USM) telah berjaya mengekalkan pengiktirafan sebagai sebuah Universiti berstatus Swaakreditasi dari Agensi Kelayakan Malaysia(MQA) sehingga tahun 2027. 

  AKTIVITI PSA

   • Audit Akreditasi Penuh PP Sains Fizik Potrait

   • Audit Akreditasi Penuh PP Sains Kaji Hayat

   • Audit Akreditasi Penuh PP Sains Kimia

   • Audit Akreditasi Penuh S.Kewangan Islam Global MM CW Potrait

   • Editing Benchmarking UTM USM

   • Editing Benchmarking UUM USM